Όροι και προϋποθέσεις

Eισαγωγή

Η παρούσα νομική ειδοποίηση ισχύει για ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής της μηχανής κρατήσεων. Παρακαλούμε, διαθέστε λίγο χρόνο να διαβάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης («Όροι Χρήσης») διότι με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων δηλώνετε την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης ανεξάρτητα εάν επιλέγετε ή όχι να εγγραφείτε σε εμάς. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μηχανή κρατήσεων. Με τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της μηχανής κρατήσεων, θα θεωρηθείτε ότι έχετε αποδεχθεί αυτήν τη νομική ειδοποίηση πλήρως.

Αυτή η μηχανή κρατήσεων λειτουργεί με την τεχνολογία της CarTrawler και σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία CarTrawler για να κάνετε κρατήσεις εισαγωγικών υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων. Με την αποδοχή των όρων χρήσης ή/και τη χρήση οποιουδήποτε μέρους αυτής της μηχανής κρατήσεων, συμφωνείτε να διενεργείτε τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων και της τεχνολογίας που την υποστηρίζει και που παρέχεται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και ότι οι Όροι Χρήσης είναι μια συμφωνία ανάμεσα στην CarTrawler και σε εσάς.

Η CarTrawler μπορεί να αναθεωρήσει αυτήν τη νομική ειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή ενημερώνοντας αυτή την ανάρτηση. Πρέπει να ελέγχετε τη μηχανή κρατήσεων κατά καιρούς για να εξετάζετε την εκάστοτε τρέχουσα νομική ειδοποίηση, επειδή είναι δεσμευτική για εσάς. Ορισμένες διατάξεις αυτής της νομικής ειδοποίησης μπορεί να αντικαθίστανται από ρητά οριζόμενες νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες στη μηχανή κρατήσεων.

Αυτή η νομική ειδοποίηση εκδίδεται από την Etrawler Limited, μια ιρλανδική εταιρεία που διενεργεί εμπορικές συναλλαγές ως CarTrawler.
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Η CarTrawler διευκολύνει τις κρατήσεις για υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων και παρέχει εισαγωγικές υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων. Η CarTrawler δεν κατέχει ούτε εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων. Η σύμβασή σας για την ενοικίαση οχημάτων θα είναι ανάμεσα σε εσάς και τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Οι όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης ενοικίασης ανάμεσα σε εσάς και τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων είναι διαθέσιμοι σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων αφού επιλέξετε τον τύπο του οχήματος και εισαγάγετε τα άλλα σχετικά στοιχεία. Η CarTrawler δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σε σχέση με οποιονδήποτε παροχέα ενοικίασης οχημάτων ή οποιοδήποτε όχημα που ενοικιάζεται από οποιονδήποτε παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Είναι αποκλειστική ευθύνη του παροχέα ενοικίασης οχημάτων να παρέχει σε εσάς ένα όχημα ενοικίασης που ενοικιάζεται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων.

Όλες οι αναφορές στη μηχανή κρατήσεων σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θεωρείται ότι περιλαμβάνουν αναφορά σε όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της CarTrawler.

Τέλη και χρεώσεις

Η χρέωση πιστωτικής κάρτας/διαχείρισης, εάν υπάρχει, που σας χρεώνει η CarTrawler δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Είναι ευθύνη του παροχέα ενοικίασης οχημάτων να επεξεργαστεί σωστά την προκράτησή σας. Η ακρίβεια οποιουδήποτε αποσπάσματος κειμένου για την ενοικίαση ενός οχήματος που παρέχεται από αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και οποιαδήποτε κράτηση που πραγματοποιείται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων εξαρτάται από τα στοιχεία που παρέχετε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων.

Πρόσβαση στην υπηρεσία

Παρόλο που η CarTrawler προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η μηχανή κρατήσεων είναι κανονικά διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, η CarTrawler δεν φέρει ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο η μηχανή κρατήσεων δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η πρόσβαση στη μηχανή κρατήσεων μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση αστοχίας, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος, ή για λόγους πέρα από τον έλεγχο της CarTrawler.

ΕΥΘΥΝΗ

Σε περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στην CarTrawler και σε εσάς, η ευθύνη μας έναντι σας, εάν υπάρχει, περιορίζεται στο ποσό του τέλους εισαγωγικών υπηρεσιών μας που καταβάλατε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης του οχήματος.

Η CarTrawler εξαιρεί με το παρόν έγγραφο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο οποιεσδήποτε εγγυήσεις (είτε ρητές είτε σιωπηρές), ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την απόδοση ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό (1) οποιουδήποτε οχήματος του οποίου έγινε κράτηση χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και (2) αυτής της μηχανής κρατήσεων και οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε στοιχείων σχετικά με την ενοικίαση οχημάτων που περιέχονται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και της τεχνολογίας που υποστηρίζει αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και παρέχεται σε αυτήν. Η CarTrawler διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στη μηχανή κρατήσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τα στοιχεία σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων ενημερώνονται κατά καιρούς. Με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων αναγνωρίζετε ότι τα στοιχεία ενοικίασης και όλα τα άλλα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των στοιχείων σχετικά με ταξίδια και διακοπές που δημοσιεύονται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

Κάθε κράτηση που κάνετε για ενοικίαση οχημάτων σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, πραγματοποιείται με παροχέα ενοικίασης οχημάτων και όχι με την CarTrawler. Η CarTrawler και αυτή η μηχανή κρατήσεων διευκολύνουν μόνο την πραγματοποίηση των προκρατήσεων με τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Η CarTrawler δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων και δεν έχει καμία ευθύνη (άμεσα ή έμμεση) ή υπευθυνότητα έναντι οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά τους όρους της σύμβασής σας με τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων ή οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν από το όχημα που ενοικιάζεται σύμφωνα με αυτήν τη σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα ανάμεσα σε εσάς και τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης για ενοικίαση οχήματος σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις του σχετικού παροχέα ενοικίασης οχημάτων και θεωρείται ότι τους έχετε αποδεχτεί.

ΕΚΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΥΤΕ Η CARTRAWLER ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ CARTRAWLER ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΗΤΑΝ ΕΥΛΟΓΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

Η παράθεση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υπηρεσιών ταξιδιού ή σύνδεσης σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων δεν είναι και δεν πρέπει να λαμβάνεται ως σύσταση από την CarTrawler ή εγγύηση ή δήλωση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες ταξιδιού θα πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ή θα είναι κατάλληλες για το σκοπό σας. Η CarTrawler σε καμιά περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι σας σε περίπτωση που οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες ταξιδιού δεν είναι κατάλληλες για το σκοπό σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κρίση σας κατά τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

ΜΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ως προϋπόθεση για τη χρήση από εσάς αυτής της μηχανής κρατήσεων, δεσμεύεστε στην CarTrawler ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος ή που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης.

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων, επιβεβαιώνετε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη που μπορείτε να έχετε ως συνέπεια τη χρήσης αυτής της μηχανής κρατήσεων. Με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων, κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι, οικονομικά και άλλως, για όλες τις χρήσεις αυτής της μηχανής κρατήσεων από εσάς και εκείνους που χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσής σας. Η CarTrawler συνιστά να προστατεύετε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτή η μηχανή κρατήσεων μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς πόρους που βρίσκονται σε διακομιστές ή ιστοτόπους που χρησιμοποιούνται από μέρη διαφορετικά από την CarTrawler. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, φεύγετε από αυτήν τη μηχανή κρατήσεων (ιστότοπο). Αυτές οι συνδέσεις υπερκειμένου παρέχονται για τη διευκόλυνση και την παραπομπή σας μόνο. Η συμπερίληψη των συνδέσεων υπερκειμένου σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων σε άλλους ιστοτόπους ή διακομιστές δεν υπονοεί οποιαδήποτε έγκριση του υλικού που υπάρχει σε αυτούς τους ιστοτόπους ή διακομιστές (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του υλικού που σχετίζεται με πληροφορίες ή υπηρεσίες ταξιδιού) ή οποιαδήποτε σχέση με τους χειριστές τους. Η CarTrawler δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη γι’ αυτούς τους ιστοτόπους ή τους διακομιστές ή τα τρίτα μέρη που λειτουργούν τέτοιους ιστοτόπους ή τους διακομιστές και συνεπώς η CarTrawler δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υπευθυνότητα για οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτούς τους διακομιστές ή ιστοτόπους, ή την ακρίβεια ή τη νομιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε άλλους ιστοτόπους ή διακομιστές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δική σας κρίση κατά την επικοινωνία και τη χρήση υπηρεσιών από αυτούς τους άλλους ιστοτόπους ή διακομιστές. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους τρίτων μερών που συνδέονται με αυτήν τη μηχανή κρατήσεων (ιστότοπο), το κάνετε εξ ολοκλήρου με δικό σας κίνδυνο.

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Διαβάστε τους ακόλουθους όρους που ισχύουν για τις προκρατήσεις/τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται από εσάς για την ενοικίαση οχημάτων μέσω αυτής της μηχανής κρατήσεων.

Α. Πραγματοποίηση κράτησης

Η CarTrawler δραστηριοποιείται παγκοσμίως, οπότε υπάρχουν τρεις τύποι μοντέλων εταιρικών πληρωμών κατά την πραγματοποίηση της κράτησης όπως περιγράφεται κατωτέρω:

 • Πληρώνετε μια προκαταβολή κράτησης κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης της κράτησής σας και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων κατά την άφιξη, ή
 • Πληρώνετε ολόκληρο το κόστος ενοικίασης του οχήματος ενοικίασης κατά την πραγματοποίηση της κράτησής σας και εσείς πληρώνετε μόνο για το καύσιμο (βενζίνη/πετρέλαιο) και τις προαιρετικές πρόσθετες παροχές κατά την άφιξη, ή
 • Δεν πληρώνετε τίποτα κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησής σας. Η CarTrawler θα πραγματοποιήσει την κράτηση για λογαριασμό σας χωρίς να λάβει οποιαδήποτε χρήματα και θα καταβάλετε στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων ολόκληρο το κόστος της ενοικίασης οχήματος κατά την άφιξή σας.

Το μοντέλο πληρωμής για την κράτησή σας εξαρτάται από την τοποθεσία και/ή τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων που χρησιμοποιείται και θα ενημερωθείτε για οποιαδήποτε προκαταβολική πληρωμή πριν την ολοκλήρωση της κράτησής σας. Όπου ισχύει, είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή του υπόλοιπου που οφείλετε στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Είστε, ανά πάσα στιγμή, υπεύθυνοι για την πληρωμή τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών/κόστους που ζητήθηκαν από εσάς και είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις υπηρεσιών που εφαρμόζονται από τον εν λόγω παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα ή PayPal για να επωφεληθείτε από την υπηρεσία που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν αποδέχονται όλοι οι παροχείς ενοικίασης οχημάτων χρεωστικές κάρτες ή Paypal. Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας ή μέσω paypal μέσω αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε ότι εάν η κράτηση ακυρωθεί σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με την κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο, τα χρήματα της συναλλαγής (η προκαταβολή κράτησης και η αμοιβή υπηρεσιών μας) θα παρακρατηθούν από την CarTrawler και δεν θα επιστραφούν. Εάν επίσης έχει καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα ενοικίασης, η CarTrawler θα παρακρατήσει την αμοιβή υπηρεσιών και 3 ημέρες ενοικίασης και δεν θα είναι υπεύθυνη για την επιστροφή του ποσού ενοικίασης και με το παρόν έγγραφο αναγνωρίζετε ότι η CarTrawler δεν έχει καμία ευθύνη να επιστρέψει το συνολικό ποσό ενοικίασης σε οποιεσδήποτε περιστάσεις. Εάν χρειάζεται να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην κράτησή σας, η CarTrawler πρέπει να λάβει επικοινωνία μέσω του τμήματος Υποστήριξης της CarTrawler από εσάς μέσω του ισοτόπου, η οποία θα ενημερώνει σαφώς την CarTrawler για τις ακριβείς λεπτομέρειες αυτής της αλλαγής. Η CarTrawler δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω αλλαγές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Ωστόσο, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να υπάρξει ευνοϊκή έκβαση. Οι αλλαγές δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μετά από τη συλλογή του οχήματος. Η CarTrawler δεν είναι σε θέση να σας προσφέρει επιστροφή χρημάτων εάν η ενοικίασή σας λήξει πρώιμα. Σε περίπτωση που απαιτείτε να επεκτείνετε την περίοδο ενοικίασης μετά από τη συλλογή του ενοικιασμένου οχήματός σας (ημερομηνίες που δεν καλύπτονται από το κουπόνι της CarTrawler), πρέπει να πληρώσετε άμεσα το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων, με βάση τις τοπικές τιμές ενοικίασης που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Με την πραγματοποίηση κράτησης/προκράτησης, είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων, εάν είναι απαραίτητο, για οποιαδήποτε σωματική ή διανοητική πάθηση σχετική με την ενοικίαση οχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις όσον αφορά στην ασφάλιση εάν δεν ενημερώσετε τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων για την εν λόγω πάθηση. Κατά τη συλλογή του ενοικιασμένου οχήματός, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε άδεια οδήγησης (δύο τμήματα για τις άδειες οδήγησης του Ηνωμένου Βασιλείου) από τη χώρα προέλευσης, έγκυρο διαβατήριο και έγκυρη πιστωτική κάρτα στο όνομα του ενοικιαστή (οδηγού). Σε περίπτωση που δεν παρουσιάσετε τα απαιτούμενα έγγραφα, ο πράκτορας ενοικίασης αυτοκινήτων μπορεί να αρνηθεί να σας δώσει το αυτοκίνητο και κανένα ποσό που καταβλήθηκε δεν θα σας επιστραφεί. Εάν κάνετε μια κράτηση αλλά δεν συλλέξετε το όχημα, κανένα ποσό που καταβλήθηκε δεν θα σας επιστραφεί. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης είναι ευθύνη του πελάτη να επικοινωνήσει με τον πράκτορα ενοικίασης αυτοκινήτων. Σε περίπτωση ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων, η CarTrawler δεν θα καταστεί υπεύθυνη για τα ποσά που καταβλήθηκαν.

Β. Επιβεβαίωση της κράτησης

Όταν επιβεβαιωθεί η κράτησή σας, η CarTrawler θα εκδώσει την επιβεβαίωση κράτησης για λογαριασμό του παροχέα ενοικίασης οχημάτων για κάθε κράτηση, αλλά δεν αναλαμβάνει να συμπεριλάβει χρεώσεις για τις πρόσθετες υπηρεσίες ή λεπτομέρειες της χρέωσης υπηρεσιών ή των φόρων που χρεώνονται από τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων ή τις πρόσθετες υπηρεσίες που ζητήθηκαν από εσάς στο σημείο συλλογής. Η CarTrawler συνιστά να ελέγχετε λεπτομερώς τα στοιχεία της κράτησης, π.χ. χώρα, τοποθεσία και περίοδος ενοικίασης. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ασυμφωνίες, πρέπει να αποστείλετε αμέσως επικοινωνία μέσω της μηχανής του ιστοτόπου που να ενημερώνει σαφώς την CarTrawler για τις ακριβείς λεπτομέρειες αυτής της ασυμφωνίας. Η CarTrawler συμβουλεύει να διαβάζετε και να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παροχέα ενοικίασης οχημάτων (που είναι διαθέσιμοι σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων αλλά μπορεί να αλλάζουν από τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων κατά καιρούς) σύμφωνα με τους οποίους ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων καθιστά το προκρατημένο όχημα διαθέσιμο σε εσάς με την παραλαβή της επιβεβαίωσης κράτησης. Οι αριθμοί προκράτησης που περιλαμβάνονται στην επιβεβαίωση κράτησης πρέπει να αναφέρονται σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την κράτηση, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της κράτησης.

Γ. Ακυρώσεις

Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, η μόνη αποδεκτή μέθοδος είναι μέσω του ιστοτόπου της Cartrawler. Εάν ακυρώσετε την κράτησή σας απευθείας με τον πράκτορα ενοικίασης αυτοκινήτων, μπορεί να ισχύσουν πρόσθετα τέλη.

Θα ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις για ακυρώσεις κρατήσεων που έχουν προπληρωθεί:

 • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την CarTrawler εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κράτησης της ενοικίασης αυτοκινήτου και τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, όλα τα χρήματα θα επιστραφούν.
 • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την CarTrawler εκτός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κράτησης της ενοικίασης αυτοκινήτου και τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, όλα τα χρήματα, εκτός από το τέλος ακύρωσης των 25.00 Ευρώ και το τέλος επεξεργασίας καρτών (όπου ισχύει), θα επιστραφούν.
 • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την CarTrawler σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό, εκτός αν έχει επίσης προπληρωθεί ολόκληρο το τίμημα ενοικίασης, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση η CarTrawler θα παρακρατήσει τέλος 3 ημερών ενοικίασης και το τέλος επεξεργασίας καρτών (όπου ισχύει).

Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων που έχουν προπληρωθεί εν μέρει:

 • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την CarTrawler εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κράτησης της ενοικίασης αυτοκινήτου και τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, όλα τα χρήματα θα επιστραφούν.
 • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την CarTrawler εκτός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κράτησης της ενοικίασης αυτοκινήτου και τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, όλα τα χρήματα, εκτός από το τέλος ακύρωσης των 25.00 Ευρώ και το τέλος επεξεργασίας καρτών (όπου ισχύει), θα επιστραφούν.
 • Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την CarTrawler σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης όταν ολόκληρο το τίμημα ενοικίασης είναι πληρωτέο κατά την άφιξη, δεν υπάρχει κανένα τέλος ακύρωσης, αλλά πρέπει παρόλ’ αυτά να ακυρώσετε την προκράτησή σας μέσω του ιστοτόπου της Cartrawler.

Είναι ευθύνη του καταναλωτή να ακυρώσει προσωπικά οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό προϊόν που μπορεί να έχει αγοράσει μαζί (συνδυαστικά) με την προκράτηση οχήματος, π.χ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (EXCESS) ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ (CDW) μέσω τρίτων μερών, όπως η Mondial. Σε περίπτωση που ακυρώσετε ή τροποποιήσετε μια κράτηση μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, η CarTrawler δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε νομισματικές απώλειες που υφίσταστε ως αποτέλεσμα της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το διάστημα μεταξύ της αρχικής κράτησής σας και της επακόλουθης ακύρωσης ή τροποποίησής της (όπως ισχύει).

Δ. Τιμολόγηση

Η CarTrawler καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι τιμές που αναφέρονται τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων είναι ακριβείς από όλες τις ουσιώδεις απόψεις. Ωστόσο, η CarTrawler διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμή που αναφέρεται τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης σε περίπτωση προφανούς λάθους ή λάθους που είναι εύκολο να διαπιστωθεί όσον αφορά στην τιμή που αναφέρεται. Η CarTrawler θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει τον πελάτη αμέσως μόλις είναι εύλογα εφικτό σε περίπτωση που η τιμή που αναφέρεται κατά τη στιγμή της κράτησης είναι ανακριβής. Σε περίπτωση αλλαγής της τιμής που αναφέρεται κατά τη στιγμή της κράτησης, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να καταβάλει την τροποποιημένη τιμή ή, εναλλακτικά, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να του επιστραφούν όλα τα ποσά που κατέβαλε. Οι ισοτιμίες συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται από την CarTrawler για την εμφάνιση των τιμών στο νόμισμα που επιλέγει ο καταναλωτής ενημερώνονται συχνά. Οι ισοτιμίες συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία πιστωτικής κάρτας σας μπορούν να ποικίλουν. Η CarTrawler δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται από την CarTrawler και του ποσού που χρεώνεται από την εταιρεία πιστωτικής κάρτας σας λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιήθηκε.

Ε. Διαδικασία παραπόνων:

Παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνο γραπτώς και πρέπει να καταγράφονται από το Τμήμα Υποστήριξης της CarTrawler και να παραλαμβάνονται μέσα σε 30 ημέρες από την ολοκλήρωση (ημερομηνία παράδοσης του οχήματος ενοικίασης). Παράπονα που παραλαμβάνονται μετά από αυτήν την περίοδο δεν θα εξετάζονται.

ΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Η CarTrawler προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα και χρεωστική κάρτα σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων είναι ασφαλείς. ΩΣΤΟΣΟ, εάν εμφανιστούν μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις στην κίνηση λογαριασμού της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας σας για οποιαδήποτε κάρτα που χρησιμοποιήσατε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της κράτησης ή αφού έχετε πραγματοποιήσει την κράτηση, διενεργήσει τη συναλλαγή σας ή γνωστοποιήσει τα στοιχεία της κάρτας σας σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, η CarTrawler δεν φέρει ευθύνη ή υπευθυνότητα με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης που υφίσταστε ή που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την εν λόγω χρήση, συναλλαγή ή γνωστοποίηση, με την επιφύλαξη μόνο των τυχόν δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχετε από το νόμο. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η ασφάλεια αυτής της μηχανής κρατήσεων διασφαλίζεται από την VeriSign.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

Όλες οι πληροφορίες μέσα σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του περιεχόμενου, του κειμένου, των γραφικών, των εικόνων, των εμπορικών επωνυμιών, της δομής, των φωτογραφιών, των κουμπιών, των απεικονίσεων (artwork) και του κώδικα υπολογιστών προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διάφορους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους βάσει νομικών και διεθνών συνθηκών και είναι μόνο διαθέσιμα σε εσάς για προσωπικούς λόγους. Εκτός αν έχετε λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της CarTrawler, μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή κρατήσεων και το περιεχόμενό της για προσωπικούς, μη εμπορικούς λόγους. Δεν έχετε την άδεια να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, διαταξινομήσετε, μεταφέρετε, αναπαραγάγετε ή επιδείξετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω για προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Ειδικότερα, με την ενέργεια να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, συμφωνείτε:

 • Να μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κρατήσεων για να κάνετε οποιαδήποτε κερδοσκοπική ή ψευδή προκράτηση
 • Να μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κρατήσεων για να κάνετε έρευνα για προμηθευτές ή για τις τιμές των προμηθευτών
 • Να μη χρησιμοποιείτε την επωνυμία «CarTrawler» ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα της CarTrawler για εμπορικούς σκοπούς χωρίς λήψη προηγούμενης γραπτής άδειας από την CarTrawler, και
 • Να μην αναπαραγάγετε υλικό από αυτήν τη μηχανή κρατήσεων (ιστοτόπου) για εμπορικούς σκοπούς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η μηχανή κρατήσεων καθίσταται διαθέσιμη στους χρήστες ως έχει και η CarTrawler δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση ότι (1) αυτή η μηχανή κρατήσεων ή η τεχνολογία (διακομιστές κ.λπ.) που την καθιστά διαθέσιμη και την υποστηρίζει θα είναι απαλλαγμένη από βλάβες ή ελαττώματα ή (2) οι πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων είναι απαλλαγμένες από μόλυνση από ιούς ή ο,τιδήποτε άλλο με μολυσματικές ή καταστρεπτικές ιδιότητες. Η CarTrawler δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μόλυνση ή επιπτώσεις από βλαβερές εφαρμογές όπως, ενδεικτικά, ιοί, Trojans, παραποίηση, απάτη ή κλοπή, λάθη, τεχνική αστοχία, παραλείψεις, καθυστέρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή οποιοδήποτε συμβάν που καταστρέφει την αποδεκτή διαχείριση, επικοινωνία και ακεραιότητα αυτής της μηχανής κρατήσεων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η αποτυχία μας να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο οποιονδήποτε μεμονωμένο ή περισσότερους από έναν όρους χρήσης δεν αποτελεί παραίτηση από αυτούς ή τα δικαιώματα που συνδέονται με οποιονδήποτε από αυτούς.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΚΑΙ CARTRAWLER

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης προορίζονται για αναφορά μόνο και δεν επηρεάζουν την έννοια ή το πλαίσιο αυτών των Όρων Χρήσης. Η CarTrawler είναι μια εμπορική επωνυμία στην κατοχή της Etrawler Limited και όλες οι αναφορές στην CarTrawler σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν την αναφορά στην Etrawler Limited. Όλες οι αναφορές στη μηχανή κρατήσεων (ιστότοπος) σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν αναφορά σε όλες τις κρατήσεις που γίνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της CarTrawler.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η CarTrawler διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο αυτής της μηχανής κρατήσεων για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς, οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Αυτό το δικαίωμα δεν επηρεάζει τους Όρους Χρήσης που γίνονται αποδεκτοί από εσάς, το χρήστη, με την πραγματοποίηση μιας νόμιμης κράτησης ή αγοράς χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους Όρους Χρήσης για οποιεσδήποτε αλλαγές κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στη μηχανή κρατήσεων. Ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων μπορεί κατά καιρούς να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις (που είναι διαθέσιμοι σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων) σύμφωνα με τους οποίους ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων καθιστά το προκρατημένο όχημα διαθέσιμο σε εσάς. Η CarTrawler δεν είναι υπεύθυνη και δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων έχει αλλάξει ή αλλάζει τους όρους και προϋποθέσεις του παροχέα ενοικίασης οχημάτων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι Όροι Χρήσης και η χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων από εσάς, και η πρόσβασή σας σε αυτήν, διέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για όλες τις αντιδικίες που προκύπτουν ανάμεσα σε εσάς και την CarTrawler από ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς αυτής της μηχανής κρατήσεων. Η χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων είναι μη εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν εφαρμόζει όλες τις διατάξεις των Όρων Χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αυτής της παραγράφου. Συμφωνείτε ότι καμία σχέση, συνεργασία, απασχόληση, ή σχέση πράκτορα δεν υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και την CarTrawler ως αποτέλεσμα των Όρων Χρήσης ή της χρήσης από εσάς αυτής της μηχανής κρατήσεων. Η εκτέλεση από εμάς των Όρων Χρήσης υπόκειται στους υπάρχοντες νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη σύμβαση δεν αποτρέπει την CarTrawler να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε αιτήματα ή απαιτήσεις από κρατική αρχή ή αρχή εφαρμογής του νόμου που σχετίζονται με τη χρήση από εσάς αυτής της μηχανής κρατήσεων ή αυτών των πληροφοριών κράτησης που παρέχονται ή συγκεντρώνονται από την CarTrawler σε σχέση με αυτή τη χρήση και η CarTrawler δεν έχει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτή τη συμμόρφωση. Αν και CarTrawler δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά του χρήστη εκτός της τοποθεσίας της, αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης η χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται από αυτήν τη μηχανή κρατήσεων για την παρενόχληση, προσβολή ή πρόκληση βλάβης σε άλλα πρόσωπα, ή προκειμένου να υπάρξει επαφή με, διαφήμιση σε, πώληση σε ή προσέλκυση οποιουδήποτε χρήστη ή προσώπου χωρίς την προηγούμενη σαφή συγκατάθεσή τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η CarTrawler αναγνωρίζει και εκτιμά τη σπουδαιότητα της υπεύθυνης χρήσης των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Συνεπώς, η CarTrawler είναι πολύ προσεκτική με τα προσωπικά στοιχεία, λαμβάνοντας μέτρα για να τα διατηρήσει ασφαλή και να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται μόνο για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της. Οποιαδήποτε στοιχεία που παρέχονται από εσάς στην CarTrawler θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων του 1988 και του 2003 ή/και της νομοθεσίας τροποποίησης ή αντικατάστασής τους όπως ενδέχεται να εγκρίνεται στην Ιρλανδία κατά καιρούς. Για να επεξεργαστούμε μια κράτησή σας, χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία από εσάς. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, την υπηκοότητα, το φύλο (ή το φύλο της ομάδας της οποίας είστε μέρος), τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Επίσης, χρειαζόμαστε τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχετε το όχημα ενοικίασης σας όταν καταβάλλετε το τίμημα ή/και την προκαταβολή για την ενοικίαση. Συγκατατίθεστε η CarTrawler να διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία σας για τους σκοπούς της διευκόλυνσης της ενοικίασης οχήματος σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και της γνωστοποίησης των προσωπικών στοιχείων σας σε κάποιο παροχέα ενοικίασης οχημάτων όταν κλείνετε ένα όχημα ενοικίασης από τον εν λόγω παροχέα ενοικίασης οχημάτων χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Απαιτείται να αποστείλουμε στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων τα στοιχεία με τα οποία κλείσατε τις υπηρεσίες οχήματος ενοικίασης έτσι ώστε ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων να γνωρίζει ποιοι είστε και πότε θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων του. Δίνουμε το όνομά, την υπηκοότητα, το φύλο (ή το φύλο της ομάδας της οποίας είστε μέρος), τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας και φυσικά, τα στοιχεία της κράτησής σας. Ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων χρειάζεται τα στοιχεία αυτά για να αποδεχτεί μια επιβεβαιωμένη κράτηση από εσάς. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όπου αυτή η μηχανή κρατήσεων σας παραπέμπει σε κάποιον άλλο ιστότοπο, η CarTrawler δεν έχει κανέναν έλεγχο στον εν λόγω άλλο ιστότοπο. Συνεπώς, η CarTrawler δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ελεγκτής του εν λόγω ιστοτόπου θα σεβαστεί το απόρρητό σας με τον ίδιο τρόπο όπως η CarTrawler. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μόνο για την αποστολή σε εσάς μιας επιβεβαίωσης των κρατήσεών σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε λόγο που συνδέεται άμεσα με την κράτησή σας, ή περιστασιακά για να σας ενημερώσουμε για τις νέες δυνατότητες της μηχανής κρατήσεων. Χρησιμοποιούμε τον αριθμό τηλεφώνου σας μόνο για να επικοινωνήσουμε επειγόντως μαζί σας εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κράτησή σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των στοιχείων που διατηρούμε για εσάς (για το οποίο ενδέχεται να σας χρεώσουμε με ένα μικρό τέλος) και να ζητήσετε να διορθωθούν οι ανακρίβειες που περιέχονται στα στοιχεία. Περιστασιακά, ενδέχεται να παρέχουμε στατιστικές για τους πελάτες μας σε τρίτα μέρη όπως οι παροχείς ενοικίασης οχημάτων ή άλλοι πράκτορες. Αυτές οι στατιστικές δεν περιέχουν ποτέ προσωπικά προσδιοριστικά στοιχεία.

Η CARTRAWLER, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.

Η CarTrawler διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να τροποποιεί αυτή τη δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου για τυχόν τροποποιήσεις. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αναρτήστε την ερώτησή σας στον Ιστότοπο μας.

Write to us at: Kamba Ltd, 132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE
Copyright © 2000 - 2019 Sperrins Tourism, a trading name of Kamba Limited with Registration Number IBC 086530.